Showing 1–16 of 56 results

อุปกรณ์สำหรับช่างกุญแจ

Smart Tool Remote Program and Odomrter Adjust

฿18,900

เครื่องอ่านรหัสดอกกุญแจสมาร์ทรีโมทจากกล่อง กรณีดอกหายหมด ในรถมอเตอร์ไซค์ HONDA ,YAMAHA,VESPA,SUZUKI

อุปกรณ์สำหรับช่างกุญแจ

NCC Remote Reciver Set

฿1,350

NCC-V4  ชุดรับกล่องสัญญาณรีโมท ใช้ควบคุมมอเตอร์ประตูม้วนมาพร้อมดอกรีโมท 2 ดอก ใช้เปลี่ยนกล่องใหม่กรณีรีโมทไม่สามารถ Copy ได้หรือรีโมทลูกค้าหมด  

อุปกรณ์สำหรับช่างกุญแจ

EEPROM Programming Set

฿13,500

เซตอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับช่างที่ต้องการเริ่มงานโปรแกรม อีอีพรอม โปรแกรมมิ่ง ประกอบด้วย Quick 706 / Wellon 299 / EEPROM ADAPTER

Opening Tools

RGN-210 AIR FIGHTER-P

฿2,250

ถุงลมถ่างประตูรถเล็ก  ป้องกันการเสียดสีตัวรถ 100%

Opening Tools

RGN-208 AIR FIGHTER-H

฿2,750

ถุงลมถ่างประตูรถ H  ป้องกันการเสียดสีตัวรถ 100%

Opening Tools

RGN-198 AIR FIGHTER S2

฿2,250

ถุงลมถ่างประตูรถ  ป้องกันการเสียดสีตัวรถ 100%

Opening Tools

RGN-197 AIR FIGHTER P2

฿2,550

ถุงลมถ่างประตู  รุ่นใหม่ล่าสุดมีช่องสอดเหล็ก  ป้องกันการเสียดสีตัวรถ 100%

฿450

ลิ่มถ่างประตู (1 คู่)

฿750

เหล็กเปิดรถ CO-21

฿750

เหล็กจิกปุ่มล็อกข้าง

อุปกรณ์สำหรับช่างกุญแจ

OT-15 กระเป๋าใส่เหล็กเปิดรถ

฿850

กระเป๋าใส่เหล็กเปิดรถ

Opening Tools

PW-100 POWER WEDGE

฿2,950

สามขาถ่างประตูรถยนต์

฿590

BIG CROWBAR  แท่งพลาสติกถ่างประตูรถ

฿490

RUBBER PLUG GROOVE  แท่งพลาสติกถ่างประตูรถ

฿690

CROWBAR  แท่งพลาสติกถ่างประตูรถ

฿850

สายบ่วงคล้องพลาสติกดึงปุ่ม