แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

TDB series remote key for toyota smart remote 4D chip
วงจรรีโมทสมาร์ท โตโยต้า เลคซัส ชิพ 4D สำหรับเครื่อง KD-MAX KD-X2

KEYDIY KD TDB03-03 TDB03-04 Universal Car Remote 4D TDB Smart Key for-Toyota Lexus FCCID:0140 3370 5290 F433 A433 0500 6601
Support version: 0751 0500 6221 0140 0111 3370 6601 7930 5290 F433 A433 0780 (keep updating)
Supported models: for Toyota for Lexus
Frequency: 312-434MHz