Showing all 5 results

Sale!
฿150฿1,400

ชิพ KD 46 ( สำหรับเครื่อง KD-X2 ) KD-46  ใช้โคลนชิพ 46 [...]

Sale!
฿110฿1,000

ชิพ KD 48 ( สำหรับเครื่อง KD-X2 ) KD-48ใช้โคลนชิพ 48 &n [...]

Sale!
฿120฿1,200

ชิพ KD 4D ( สำหรับเครื่อง KD-X2 ) KD-4D  ใช้โคลนชิพ 4C, [...]

Sale!
฿2,788

เคดี ชิพ ชิพสำหรับตระกูล CN

Sale!
฿110฿900

ชิพ KD T5 ( สำหรับเครื่อง KD-X2 ) KD-T5 ใช้โคลนชิพ 11,1 [...]