คอร์สอบรมการทำกุญแจฝังชิพเบื้องต้น

บริษัทจัดฝึกอบรมช่างกุญแจทุกเดือน วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือน ปี2562

แนะนำให้จองล่วงหน้า

เนื้อหาการอบรม

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอิมโมบิไลเซอร์

2. การให้บริการทำกุญแจฝังชิพ 5แนวทาง

3. การโคลนนิ่ง

4. การใช้เครื่องโปรแกรมที่รถ

5. การสร้างและโปรแกรมรีโมท

6.การเขียนโปรแกรมด้วยการถอดกล่องเบื้องต้น

7.การโปรแกรมด้วยเครื่องโปรแกรมเฉพาะ

8.การการเขียนโปรแกรมโตโยต้า

9.ทดสอบลงมือปฏิบัติจริง

10.ถามตอบข้อสงสัย และแนวทางในการลงทุนซื้อเครื่อง

ค่าเรียน 20,000บาทสนใจรีบจองที่เบอร์ 02-8681990

 

แถมอุปกรณ์การเรียน
1. คู่มือการให้บริการดอกกุญแจชิพ 2019
2. เครื่องโคลนนิ่งชิพและสร้างรีโมท VVDI KEY TOOL

VVDI KEY TOOL Original Xhorse Programmer
มูลค่า 9,850บาท