ผลเลิศ ขอแนะนำ นวัตกรรมใหม่ ของสารเคลือบผิวใบมีดชนิดใหม่ที่นำมาใช้ในกับใบตัดกุญแจ

ผลเลิศ ขอแนะนำ นวัตกรรมใหม่ ของสารเคลือบผิวใบมีดชนิดใหม่ที่นำมาใช้ในกับใบตัดกุญแจ คุณภาพสูงสี Rose Gold (สี โรสโกลด) TiALN (Titanium aluminium nitride) ที่ช่วยเพิ่มความเข็งมากกว่า TN สีทอง จาก 24Gpa เป็น 35Gpa เพิ่มความทนต่ออุณหภูมิ จาก 600องศาเป็น 700องศา และ ยืดอายุการใช้งานจากปกติ 3-4เท่า ขึ้นเป็น 10เท่า แต่ราคาเพิ่มขึ้นเพียง 200-300บาท